Contact form

 

Vilkår og betingelser

Bestilling
Nordicvisitor.dk er firmanavnet til anpartselskabet Nordic Visitor ehf., og hjemmesiden er en bestillingsportal. Vores registrerede hovedkontor ligger på Bríetartún 13, 105 Reykjavík, Island. Følgende bestillings betingelser gælder for alle bestillinger hos nordicvisitor.com, uanset om de går gennem vores kontor i Island, Norge eller Sverige. Enhver bestilling foretaget af dig, enten gennem selskabets hjemmeside eller på anden måde, anses som et tilbud fra dig om at købe den pågældende pakke eller andet rejsearrangement, som er underlagt disse bestillings betingelser.

En aftale mellem dig og Nordic Visitor træder først i kraft, når Nordic Visitor har modtaget fuld betaling og udsteder en bekræftelses faktura til dig. Vedkommende, der bestiller hos Nordic Visitor, accepterer disse betingelser på vegne af alle medlemmer i rejsegruppen og er ansvarlig for alle indbetalinger fra gruppen. Bestilling hos Nordic Visitor er i øjeblikket kun tilgængelig for personer der er fyldt 18 år. Ved at indsende en bestilling garanterer du og bekræfter for os, at du er enig og indforstået med disse vilkår.

Betalingsvilkår
Nordic Visitor accepterer alle gængse kreditkort, elektronisk bankoverførsel og godkendte bankcheck som betaling for den bestilte service på hjemmesiden nordicvisitor.dk. Depositum på 20 % af billetprisen betales efter at tilbuddet er bekræftet af kunden i reservations processen. Indbetalt depositum refunderes ikke. Hvis dine rejseplaner indeholder fly, kræves fuld betaling samtidig med bestillingen. Fuld betaling (minus depositum) for grupper og enkeltpersoner skal betales til Nordic Visitor mindst fire uger inden afrejse eller på samme tidspunkt som du bekræfter bestillingen, hvis gjort inden fire uger. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder Nordic Visitor sig retten til at behandle dette som en afbestilling og dermed trække bekræftelsen af bestillingen tilbage.

Hvis dine rejseplaner indeholder fly skal et depositum på 50% af den samlede pris betales til Nordic Visitor i bestillingsprocessen. Indbetalt depositum refunderes ikke. Fuld betaling (minus depositum) betales til Nordic Visitor mindst seks uger inden afrejse eller på samme tidspunkt som du bekræfter bestillingen, hvis gjort seks uger inden afrejse. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder Nordic Visitor sig retten til at behandle dette som en afbestilling og dermed trække bekræftelsen af bestillingen tilbage.

I tilfælde af at Nordic Visitor ikke er i stand til at opnå bekræftelse fra leverandøren, vil et alternativ blive tilbudt. Hvis du ikke accepterer dette alternativ eller Nordic Visitor ikke er i stand til at tilbyde et sådant, vil ingen afgift blive påført. Du vil blive underrettet om de relevante afgifter, inden Nordic Visitor udsteder en bekræftelses faktura. Hvis dine rejsedokumenter bliver betalt med tredjeparts kreditkort, kræver vi en skriftlig tilladelse, der skal leveres af kortindehaveren via fax eller brev.

Venligst bemærk at American Express og Diners kræver højere ekspeditionsgebyrer end vanligt, og vi er desværre nødt til at belaste vores kunder med en del af dette gebyr, svarende til 3% af den samlede faktura.

Hvis du ønsker at foretage en elektronisk bankoverførsel og har brug for oplysninger om vores bankkonto, bedes du venligst kontakte en af ​​vores rejsekonsulenter.

Gyldighed af ​Priser / Hvor Længe Gælder Prisen
Alle priser opgivet eller oplyst i vores tarif er baseret på gældende priser og kan ændres uden varsel i tilfælde af udsving i valutakurser, ændringer i offentlige afgifter eller andre lignende omkostningsstigninger, der er udenfor Nordic Visitors kontrol.

Nordic Visitor forbeholder sig retten til at underrette dig om enhver stigning af priser, i forhold til allerede offentliggjorte prislister, brochurer eller hvad fremgår af vores hjemmeside. Hvis du har bestilt og betalt depositum, vil eventuelle ændringer i prisen ikke ske uden mindst otte ugers varsel. Når den endelige faktura er udstedt, er prisen garanteret mod ethvert gebyr, medmindre stigningen skyldes lov- eller valutaændringer. Nordic Visitor vil dække et beløb svarende til 5% af pakke prisen. Beløb der overstiger 5% vil blive opkrævet, men overstiger tillægget 10%, vil du være berettiget til at annullere din bestilling med fuld refusion.

Afbestilling
Hvis du skal afbestille, vil Nordic Visitor gøre alt for at imødekomme kunden på bedste vis. Dog kan sen afbestilling resultere i erstatningskrav fra hoteller og andre service partnere. Alle afbestillinger skal ske skriftligt og sendes til Nordic Visitor via brev, fax eller e-mail. Efter gældende forretningspraksis indenfor rejsebranchen i de nordiske lande, er Nordic Visitor forpligtet til at opkræve kunderne et afbestillingsgebyr, som regnes som en procentdel af den fulde pris efter følgende model:

Meddelelse om Afbestilling - Individuel Kunde
Mere end to uger inden afrejse: 20%
Mindre end to uger inden afrejse: 50%
Mindre end 72 timer inden afrejse: 100%

Meddelelse om Afbestilling - Grupper (10 eller flere)
Mere end fire uger inden afrejse: 20%
Mindre end fire uger inden afrejse: 50%
Mindre end 72 timer inden afrejse: 100%

Venligst bemærk at afbestillingsregler for internationale- eller indenrigsflyvninger, dagture der omfatter flyvninger er strengere end normale afbestillingsregler. Derfor kan Nordic Visitor ikke refundere nogle af ​​disse tjenester bestilt gennem os.

Nogle af vores pakkerejser har strengere regler for afbestilling. I disse tilfælde vil reglerne blive meddelt under detaljerede oplysninger på selve produktsiden.

Bemærk venligst, at afbestilling for deltager(e) inden for en gruppe enten kan resultere i en prisstigning for hele gruppen eller udløse et afbestillingsgebyr, som opkræves den/de aflysende deltager(e).

Vi anbefaler kraftigt, at alle vores kunder tegner en omfattende rejseforsikring for at undgå konflikter i tilfælde af afbestilling.

Forandringer i Bestillingen
Alle anmodninger om forandringer til en bestilling skal ske skriftligt fra den person, der oprindeligt bestilte. Et administrationsgebyr vil blive opkrævet på det kreditkort, der blev anvendt til den oprindelige bestilling. Gebyret er på 2500 ISK for hver dag/nat på rejseruten der bliver ændret, udover eventuelle yderligere leverandør omkostninger pga. disse ændringer.

Dog vil administrationsgebyret fraviges, hvis ændringer sker indenfor 30 dage efter bestillings datoen.

Videre: For bestillinger bestilt inden 60 dage før afrejse, kan forandringer behandles uden et administrationsgebyr, inden rejse- og bekræftelses dokumenterne er blevet sendt. Ekstra omkostninger fra vores leverandører kan dog stadig blive opkrævet, afhængigt af hvilke forandringer der efterspørges.

Overførsler: En bestilling kan overføres fra den ene gruppe til den anden, forudsat at den nye gruppe opretholder betingelserne for bestillingen. Et administrationsgebyr på 2500 ISK vil blive opkrævet for overførelsen, og begge parter skal påtage sig solidarisk ansvar for dette gebyr og eventuelle andre omkostninger, der kan opstå i forbindelse med bestillingen.

Specialtilbud - Vilkår og betingelser
De følgende vilkår og betingelser gælder for alle specialtilbud på www.nordicvisitor.dk sammen med vores standard bestillingsvilkår for alle Nordic Visitor pakkerejser.

●     Kun for nye bestillinger
●     Ikke gyldig i kombination med andre rabatter eller kampagnetilbud
●     Gælder kun for standardpakker, som er anført på hjemmesiden, ikke for tilpasninger såsom hotel opgraderinger, ekstra nætter, ekstra aktiviteter eller ekstra dage med en udlejningsbil
●     Ved bestilling vil rabatten blive trukket fra den samlede pris

Faktura og aflevering af rejsedokumenter
Faktura og rejsedokumenter vil blive udleveret ved ankomst eller sendes til vores kunder. I overensstemmelse med internationale regler skal alle udstedte rejsedokumenter sendes til kreditkort indehaverens faktureringsadresse og ikke direkte til passagerens adresse (medmindre personen(e) er én og den samme). Vi anbefaler kraftigt, at alle dokumenter skal sendes til dig som rekommanderet post eller via kurertjeneste til din hjemmeadresse. Der er et mindre ekstra gebyr for denne service. Dokumenterne kan også sendes som A-prioritaire, men Nordic Visitor kan ikke påtage sig ansvar for, hvis dokumenter bliver forlagt eller tabt. Kreditkortet, der anvendes ved bestillingen, skal fremlægges, når dokumenterne udleveres ved ankomst.

Ansvar
Nordic Visitor påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, skader, ulykker, personskade, sygdom eller forandringer i rejseplaner på grund af vejr, strejke eller andre hændelser udenfor Nordic Visitor´s kontrol. Nordic Visitor handler i god tro og kan ikke holdes ansvarlig for handlinger, misligholdelser eller forsinkelser af agenter, hoteller, turistselskaber, flyselskaber, vejledninger, restauranter eller andre personer eller andre virksomheder.

Nordic Visitor forbeholder sig retten til at ændre ruter, rejseplaner eller afgangstider, uden varsel, hvis det er  nødvendigt. I tilfælde af ændring af flyrute (domestic og international), eller planlagte rejser med krydstogtskibe, færge, busser eller tog, er passageren – på tidspunktet for forandringen - ansvarlig for eventuelle meromkostninger som følge af sådanne ændringer (f.eks. ekstra hotelovernatninger, ekstra måltider, transport, osv.). Vi anbefaler derfor alle vores kunder, at have en omfattende rejseforsikring for at dække alle uforudsete udgifter.

Vores mål er at levere fremragende kundeservice og for at gøre det, fastholder Nordic Visitor en streng kvalitetskontrol. Hvis du, af en eller anden grund, er utilfreds med din feriepakke, vil vi gerne høre om det. Vi anbefaler, at du kontakter os, så snart enhver hændelse opstår. Hvis du ikke er i stand til at gøre det med det samme, må du sende et skriftligt varsel til Nordic Visitor senest 30 dage efter hjemkomst. Hvis du undlader at gøre dette, kan dette skade din ret til erstatning. Alle oplysninger på hjemmesiden kan ændres. Nordic Visitor forbeholder sig retten til at ændre/bytte/rette fejl, der muligvis vises på hjemmesiden eller de publicerede prislister.